Tour Golf Miền Bắc: Sân Đầm Vạc - Chí Linh - Hà Nội Golf Club

Tour Golf Miền Bắc: Sân Đầm Vạc - Chí Linh - Hà Nội Golf Club

Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá Tour:  6,000,000 đ

Thông tin liên hệ